o nama projekti kontaktenglish

Servis

Prezentacija se kroz vreme može stalno usavršavati obogaćivanjem sadržaja i menjanjem dizajna. Aktivnost prezentacije kao aplikacije podrazumeva i niz operativnih poslova kao što su stalni kontakti sa dobavljačem Internet usluga, povremene FTP sesije (slanje novih podataka serveru dobavljača) pri kojima se menja sadržaj i/ili izgled prezentacije, kao i drugi poslovi administriranja sajta. AFWT pravi i održava sve vidove poslovnih kontakata između Vas i dobavljača, kao što su otvaranje i održavanje aktivnih radnih i drugih naloga, plaćanja, održavanje mobilnosti sajta, zaštita prezentacije i sajta i dr.
Samo menjanje prezentacije je već drugačija vrsta posla. To je stalan ili povremeni posao koji se obavlja u zavisnosti od toga koliko često se prezentacija menja.
Nakon izrade, instalacije i promocije sajta, potrebno je u određenim vremenskim intervalima vršiti izmene sadržaja, a ređe i dizajna sajta. Režim održavanja podrazumeva stalno ili povremeno nadgledanje ispravnosti statusa hostovane prezentacije, sve promene u sadržaju i dizajnu, kontakte sa dobavljačem, itd. Prema režimu održavanja, sajtovi/prezentacije se dele na statične i promenljive. Statične stranice su uglavnom zastarele strane koje više nisu zanimljive ili nisu dobro promovisane, dok su promenljive stranice one koje se menjaju bar na svake 2 nedelje.

AFWT neće nestati kada Vaša Internet prezentacija bude kompletna! Ako želite i ako ste zadovoljni obavljenim poslom, AFWT će održavati i redovno osvežavati Vašu Internet prezentaciju!

 

  o nama projekti kontaktenglish
Copyright © 1998-2002 AFWT